مشروح خبر یا مطلب:

دکترا- طراحی مدل حاکمیت شرکتی بانک­ها بر اساس رویکرد رفتاری

دکترا- طراحی مدل حاکمیت شرکتی بانک­ها بر اساس رویکرد رفتاری


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل حاکمیت شرکتی بانک­ها بر اساس رویکرد رفتاری

نام دانشجو

محمدصادق هاشمی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

استاد راهنمای اول

جناب آقای دکتر علی دیواندری

استاد راهنمای دوم

جناب آقای پرفسور طیب هفسی

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

جناب آقای دکتر هاشم آقازاده

استاد مشاور دوم

جناب آقای دکتر سیدمحمود حسینی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

جناب آقای دکتر سیدحمید خداداد حسینی

استاد داور دوم

جناب آقای دکتر غلامحسین تقی نتاج

استاد داور سوم

جناب آقای دکتر رضا تهرانی

استاد داور چهارم

جناب آقای دکتر محمدعلی شاه حسینی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

22/02/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

14

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا (ع)، طبقه 3، اتاق 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

در نقطه مقابل تحقیقات متداول حاکمیت شرکتی که مبتنی بر نظریه نمایندگی بوده و عمدتاً به بررسی ارتباط عوامل ساختاری (نظیر غیرموظف بودن اعضا) به عنوان ورودی فرایند انجام وظیفه کنترلی هیئت مدیره با عملکرد سازمان به عنوان خروجی می ­پردازند، این تحقیق با تمرکز بر ابعاد رفتاری حاکمیت شرکتی، به دنبال توسعه نظریه­ های فرایندی است که به فهم عمیق ­تر و واقع­ گرایانه ­تری از فعالیت­ های هیئت­مدیره­ ها منجر می ­شود. بنابراین هدف این تحقیق بازگشایی جعبه سیاه فرایندهای هیئت مدیره برای اکتشاف و تبیین تعاملات مابین اعضای هیئت مدیره و نیز بین ایشان و تیم مدیریت ارشد اجرایی در فرایند تصمیم­گیری استراتژیک، به عنوان یکی از مهم­ ترین نقش ­های حاکمیت شرکتی هیئت­مدیره­ ها است. بدین ­منظور، مطالعه موردی چندگانه با رویکرد نظریه­پردازی استقرایی، به عنوان استراتژی پژوهش انتخاب شد. همچنین با انتخاب محیط زمینه ­ای ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، انتظار می­رفت که خصایص رفتاری قابل مشاهده­ تری به دلیل ضعف ساختارهای نهادی و ارکان نظارتی و لذا اهمیت یافتن بیشتر افراد نسبت به ساختارها، در فرایندهای حاکمیت شرکتی، بدست آید. این انتظار، به دلیل اهمیت نظام بانکداری در اقتصاد ایران، وجود ساختارهای مالکیت متنوع و اهرمی بودن این صنعت، منجر به بروز مولفه­های رفتاری نظیر قدرت و رفتارهای سیاسی شده و شدت بیشتری یافت. بر این اساس با بررسی اسناد معتبر مرتبط با فعالیت­ های هیئت مدیره بانک­های عضو بورس اوراق بهادار ایران، چهار بانک با روش نمونه­ گیری نظری انتخاب شده و  34 مصاحبه نیمه ساخت ­یافته با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران کلیدی این بانک ­ها انجام گرفت.کدگذاری نظام­مند داده ­ها و انجام تحلیل درون ­موردی و بین ­موردی بر اساس منطق تکرار، پس از تایید یافته­ ها توسط ادبیات پژوهش، نشان داد که تصمیم­ گیری اثربخش استراتژیک، مستلزم وجود سه فرایند اصلی و مکمّل در هیئت مدیره، شامل همفکری، همدلی و همکاری استراتژیک است. این سه فرایند روابطی پویا و متقابل با مولفه­ های رفتاری توازن قدرت، توازن اعتماد و جوّ احساسی و توازن تضاد شناختی دارند. دانش ­افزایی اصلی این تحقیق این است که هیچ کدام از تحقیقات پیشین به ارائه مدلی جامع و کل­نگر  از فرایندهای هیئت مدیره، شامل فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری در کنار یکدیگر نپرداخته­اند و پویایی های فرایندهای هیئت مدیره را بدین صورت تبیین نکرده ­اند. همچنین  ایده توازن و وجود روابط غیرخطی بین مولفه ­های قدرت، اعتماد، احساسات و تضاد شناختی با عملکرد، از ارزش­ افزایی ­های این تحقیق است. به علاوه برخلاف تحقیقات پیشین، این پژوهش تاثیر وجود سهامداران عمده بر عملکرد هیئت­مدیره­ ها را با تبیین تاثیر منفی آنها بر توازن قدرت، به خوبی تبیین نشان داده و مولفه دیگری مرتبط با ساختار مالکیت، یعنی اختلاط مالکیت را شناسایی و نقش آن در اثربخشی تصمیم­گیری استراتژیک تبیین کرد. در نهایت ملاحظات و پیشنهادهای اجرایی برای سیاستگذاران، قانون­گذاران و مدیران ارائه شد و پیشنهادهای پژوهشی نیز به محققین آتی ارائه گردید.

کلیدواژه ها: حاکمیت شرکتی، رویکرد رفتاری، قدرت، اعتماد، جنبه های شناختی

 

آدرس کوتاه :