مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: تکمیل ظرفیت سهمیه فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷

دکترا: تکمیل ظرفیت سهمیه فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷


پیرو نامه شماره ۲۰۳۶۲۶/۳/۱۲۲ مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۱۳۹۷  در خصوص تکمیل ظرفیت سهمیه فرصت مطالعاتی این دانشگاه در سال ۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند بر اساس مفاد شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور به شماره ۳۸۴۴۰/۱/۴۲ مورخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۳۹۵  سازمان امور دانشجویان، دانشجوی متقاضی فرصت مطالعاتی به هنگام معرفی، نباید بیش از سه سال (۶ نیمسال) از شروع به تحصیل ایشان گذشته باشد و تا پایان نیمسال هفتم می‌بایست نسبت به خروج از کشور اقدام نمایند. بنابراین ضمن اعلام تکمیل ظرفیت سهمیه مذکور براساس نامه شماره ۱۸۶۹۱/‏۱/‏۴۲  مورخ ۱۳۹۷/‏۰۲/‏۳۱  سازمان امور دانشجویان، مهلت تعیین شده برای استفاده از دوره تحقیقاتی برای دانشجویان دوره دکتری ورودی سال ۱۳۹۴ نیز به اتمام رسیده است، خواهشمند است از ارسال مدارک و تقاضای جدید تا تعیین سهمیه از سوی آن سازمان خودداری گردد.

اداره تحصیلات تکمیلی

آدرس کوتاه :