مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین(با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی)

دکترا: برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین(با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی)


عنوان رساله/پایان نامه

برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین(با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی)

نام دانشجو

امیر شفیعی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت مالی

استاد راهنمای اول

دکتر رضا راعی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر حسین عبده تبریزی

استاد مشاور دوم

دکتر سعید فلاح پور

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر رضا تهرانی

استاد داور دوم

دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد

استاد داور سوم

دکتر منصور مومنی

استاد داور چهارم

دکتر رضا عیوض لو

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

21/07/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

18

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 301 ساختمان امام رضا(ع)

چکیده رساله/پایان‌نامه

وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر پیکره اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. از همین‌رو اندیشمندان مالی به دنبال برآورد زیان‌های ناشی از بحران‌های مالی به بهترین شیوه ممکن هستند. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهای فرین کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسبه دقیق‌تر ارزش در معرض خطر نرخ دلار بازار آزاد ایران هستیم. برای این منظور، پس از ارائه توضیحات اولیه در مورد ضرورت استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی در محاسبه ارزش در معرض خطر، به معرفی مهم‌ترین معادلات دیفرانسیل تصادفی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله جهش، گارچ غیرخطی و هستون) و دو رویکرد محاسبه ارزش‌های فرین (رویکرد حداکثر بلوک‌ها و رویکرد فراتر از آستانه) پرداخته شده است. سپس با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو مسیرهای آینده را شبیه‌سازی نموده و با رویکرد فراتر از آستانه به برآورد ارزش در معرض خطر می‌پردازیم. نتایج حاصل از استفاده همزمان از معادلات دیفرانسیل تصادفی و ارزش فرین با یکدیگر و همچنین با رویکردهای شبیه‌سازی تاریخی و واریانس-کوواریانس جهت برآورد ارزش در معرض خطر مقایسه می‌شوند.

نتایج تکنیک‌های پس‌آزمون در مورد ارزش در معرض خطر حاکی از برتری مدل هستون در محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت دلار در بازار آزاد می‌باشد.

 

آدرس کوتاه :