مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: ارائه مدل مدیریت وارانتی در بازار محصولات صنعتی با رویکرد عامل محور

دکترا: ارائه مدل مدیریت وارانتی در بازار محصولات صنعتی با رویکرد عامل محور


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه مدل مدیریت وارانتی در بازار محصولات صنعتی با رویکرد عامل محور

نام دانشجو

مهسا سلطانی نشان

مقطع تحصیلی

دکترا

رشته تحصیلی

مدیریت صنعتی- گرایش تولید

استاد راهنمای اول

آقای دکتر عزت الله اصغری زاده

استاد راهنمای دوم

آقای دکتر محمدرضا صادقی مقدم

استاد مشاور اول

آقای دکتر حسین صفری

استاد داور اول

آقای دکترمحمد ابویی

استاد داور دوم

آقای دکتر محمدرضا تقی زاده

استاد داور سوم

آقای دکتر علیرضا معینی

استاد داور چهارم

سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1398/06/26

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی کلاس 12

چکیده رساله/پایان‌نامه

در پایان نامه فعلی، با شناخت ویژگی­ها و الگوهای تصمیم­گیری خریداران و ارائه­کنندگان وارانتی در بازار محصولات صنعتی، تلاش می­شود تا نتایج سودآوری و تعداد خریداران ارائه­کنندگان مختلف در حالت­های مختلف بررسی شود. در نظر گرفتن بازار محصولات صنعتی در کنار خریدارانی که موجودیتی مستقل دارند و از تجربه‌های قبلی و محرک‌های محیطی می‌آموزد و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد، تعاملات متقابل و پیچیده‏ای را ایجاد می‏کند که ابزارهای مدلسازی سنتی قادر به پاسخگویی به چنین مسائلی نیستند. بر این اساس در این پژوهش از رویکرد مدلسازی عامل محور استفاده شده است. عوامل در دو دسته خریداران و ارائه کنندگان وارانتی شناسایی شده، ویژگی­ها و قواعد تصمیم­گیری این دو دسته از طریق مرور ادبیات و مصاحبه گروه کانونی تعیین شده، و پس از مفهوم سازی روابط بر اساس مدل عامل محور، مدل در نرم­افزار نت­لوگو برنامه­نویسی و پیاده­سازی شده است. تحلیل داده­های بدست آمده در سه سناریو بررسی و نتایج حالت مختلف روی سودآوری و تعداد خریداران ارائه کنندگان وارانتی طی 5 سال ارائه شده است.

 

آدرس کوتاه :