مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: ارائه مدل تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دکترا: ارائه مدل تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه (مورد مطالعه: صنعت خودرو)


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

ارائه مدل تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

نام دانشجو

سعیده السادات آهنگری

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت تکنولوژی

استاد راهنمای اول

دکتر احمد جعفرنژاد

استاد راهنمای دوم

دکتر لعیا الفت

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر نیما مختارزاده

استاد مشاور دوم

دکتر مهدی الیاسی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر حسین صفری

استاد داور دوم

دکتر مهدی محمدی

استاد داور سوم

دکتر سپهر قاضی نوری

استاد داور چهارم

دکتر حبیب الله طباطبائیان

روز دفاع

یکشنبه

تاریخ دفاع

31/06/98

ساعت دفاع

11

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا، اتاق420

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه با توجه به تغییرات محیط رقابتی و پیچیدگی و عدم قطعیت بالا در محیط، نیاز به پیوستن به اتحادهای استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی بیش از گذشته احساس می­شود. در محیط رقابتی دشوار و چالشی کنونی و در حالی­که رقبا به­سرعت در حال ایجاد منابع جدید مزیت رقابتی و افزایش مهارت­های موجودشان هستند، استراتژی حرکت به­تنهایی، شرکت را محکوم به همیشه بازنده بودن خواهد کرد. اتحادهای استراتژیک، که یک راه سریع و منعطف برای دسترسی به منابع و مهارت­های مکملی است که در بنگاه­های دیگر وجود دارد، برای بنگاه­ها تبدیل به ابزاری مهم برای دسترسی به مزیت رقابتی پایدار شده است و امروزه شاهد یک افزایش فوق­العاده در تعداد اتحادها میان بنگاه­ها هستیم و این اتحادها در حال تبدیل شدن به مهم­ترین فرم­های سازمانی اقتصادهای بزرگ دنیا هستند. استقبال روز افزون شرکت­ها به حضور در اتحادهای استراتژیک اما همیشه پایان خوشی برای آن­ها ندارد. نرخ بالای شکست در اتحادها نیاز به بررسی همه جانبه و جامع برای جستجوی دلایل و راه حل­ها برای این مسئله که می­تواند هزینه­های سنگینی را بر بنگاه­ها تحمیل کند را نشان می­دهد. به­طور کلی زمانی می­توانیم ادعا کنیم که یک اتحاد موفق بوده است که هم بنگاه­های مشارکت­کننده بتوانند به­طور مشترک ارزشی را خلق نمایند و هم هرکدام از طرفین سهم خود از اتحاد را تصاحب کند. اما چالش اصلی زمانی به­وجود می­آید که هرکدام از طرفین می­خواهد سهم خود از ارزش خلق شده را به­دست آورد.

بررسی تحقیقات گذشته نشان می­دهد، زیاد شدن مطالعات در رابطه با اتحاد­های استراتژیک، در اکثر موارد منحصرا بر اثرات خلق ارزش از اتحادها تمرکز کرده­اند و از توجه به تصاحب این ارزش جا مانده­اند. محققان بسیار زیادی بیان کرده­اند که همکاری­های میان سازمانی از طریق ایجاد رانت­های رابطه­ای ارزش خلق می­کنند اما کمتر به این نکته توجه کرده­اند که هرکدام از اعضای اتحاد چگونه این رانت­های رابطه­ای را برای خود تصاحب می­کنند. به­طور کلی ادبیات در زمینه اتحادها به تاکید بیش از حد بر خلق ارزش نسبت به تصاحب آن توسط طرفین مشارکت­کننده انتقاد کرده­اند. در تعداد محدود مطالعات صورت­گرفته در زمینه تصاحب ارزش از اتحادهای استراتژیک نیز تمرکز بر عوامل موثر به­صورت پراکنده و ناکامل بوده و توجه به تصاحب ارزش در مراحل مختلف فرایند اتحاد استراتژیک به­صورت فرایندی و با دید توانمندساز صورت نگرفته است. بررسی مطالعات صورت­گرفته نشان می­دهد که ادبیات از کمبود مفهوم­سازی دقیق از تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه رنج می­برد. به­علاوه درحالیکه مطالعاتی که فرایند توسعه­ای اتحادها را بررسی می­کنند در حال افزایش است، اما مطالعات از اضافه کردن موضوع تصاحب ارزش به این فرایند جا مانده­اند. تاکنون دانش کمی در مورد اینکه چه اقدامات و توانمندی­هایی در مراحل فرایند اتحاد استراتژیک فناورانه برای تصاحب ارزش نیاز است و همچنین چه متغیرها و فاکتورهایی ممکن است بر تصاحب ارزش در هر مرحله خاص از فرایند تکامل اتحاد تاثیرگذار باشد، ، وجود دارد.

بدین منظور، این تحقیق برای پر کردن این شکاف موجود، با هدف ارائه­ی مدل تصاحب ارزش از اتحادهای استراتژیک فناورانه در صنعت قطعه­سازی خودرو به انجام رسید تا مدلی را مبتنی بر فرایند اتحاد استراتژیک فناورانه ارائه دهد که در آن اقدامات لازم و توانمندی­های مورد نیاز برای تصاحب ابعاد مختلف ارزش در مراحل مختلف فرایند اتحاد و عوامل اصلی موثر بر تصاحب ارزش هم در سطح بنگاه و هم در سطح اتحاد، در مراحل مختلف فرایند اتحاد، بررسی شود و معرفی گردد.

در این تحقیق از روش کیفی برای توسعه مدل استفاده شده است. بدین منظور 4 مورد موفق در زمینه تصاحب ارزش از اتحادهای استراتژیک فناورانه در صنعت قطعه­سازی خودرو شناسایی شدند و با انجام مصاحبه عمیق با خبرگانِ این موارد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده­ها مدل تحقیق توسعه داده شد. برای تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار MAXQDA 2018 استفاده شد. نتایج پژوهش شامل ارائه اقدامات لازم برای تصاحب ارزش در هر مرحله از فرایند اتحاد استراتژیک (تشکیل، مدیریت و خاتمه) و همچنین توانمندی­های مورد نیاز و عوامل اثرگذار بر تصاحب ارزش در هر مرحله می­باشد که با جزئیات در تحقیق بحث خواهند شد.

 

 

آدرس کوتاه :