مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: ارائه مدلی جهت تبیین یادگیری تکنولوژیک مبتنی بر همکاری­های بین سازمانی

دکترا: ارائه مدلی جهت تبیین یادگیری تکنولوژیک مبتنی بر همکاری­های بین سازمانی


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه مدلی جهت تبیین یادگیری تکنولوژیک مبتنی بر همکاری­های بین سازمانی

نام دانشجو

مریم السادات فاقعی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت تکنولوژی

استاد راهنمای اول

دکتر نیما مختارزاده

استاد راهنمای دوم

---

استاد راهنمای سوم

---

استاد مشاور اول

دکتر سید مصطفی رضوی

استاد مشاور دوم

دکتر هادی نیلفروشان

استاد مشاور سوم

---

استاد داور اول

دکتر مهدی محمدی

استاد داور دوم

دکتر فاطمه ثقفی

استاد داور سوم

دکتر مهدی شامی زنجانی

استاد داور چهارم

دکتر مهدی الیاسی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یک شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

31/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

8:00

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 401 ساختمان امام رضا (ع)

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه مزیت رقابتی سازمان­ها تا حد زیادی به دسترسی آن‌ها به منابع دانشی بستگی دارد. تحول سریع دانش و گستردگی منابع دانشی بین شرکت­های مختلف، دسترسی به دانش را برای یک سازمان به‌تنهایی دشوار ساخته و سازمان­ها را وادار کرده است که برای اکتساب دانش موردنیازشان به همکاری با یکدیگر روی بیاورند. آمارها نشان­دهنده افزایش همکاری­ها با هدف کسب دانش، به­خصوص در صنایع دانش‌بنیانی مانند صنعت داروسازی است. اما صرف شکل­دهی یک همکاری تضمینی برای یادگیری و کسب دانش نیست. همکاری­های بین سازمانی نرخ شکست بالایی دارند و  از جمله دلایل این نرخ بالای شکست، عدم شناخت فرآیندهای دانشی در جریان میان شرکاست.

مشاهده تحقیقات گذشته نشان می­دهد که تمرکز محققین در بررسی یادگیری فناورانه در همکاری­ها عموما بر نتایج آن و یا عوامل تاثیرگذار بر آن بوده است و به فرآیند یادگیری فناورانه در همکاری­های بین سازمان­ها کمتر پرداخته شده است. این شکاف به خصوص در مورد فرآیند یادگیری فناورانه همکارانه، یعنی فرآیند یادگیری که ناشی از خلق مشترک (هم-آفرینی) دانش فناورانه در همکاری باشد، محسوس­تر است. معدود پژوهش­هایی که به این موضوع پرداخته­اند نیز عموما از روش تحقیق کمی استفاده کرده­اند و یا تنها به توسعه مدل مفهومی پرداخته­اند.

بدین منظور، این تحقیق برای پر کردن  شکاف  فوق، به تبیین مدل فرآیند یادگیری فناورانه در همکاری­های صنعت داروسازی می­پردازد. صنعت داروسازی به‌عنوان صنعتی مبتنی بر علم شناخته می­شود و سهم تحقیق و توسعه به عایدی آن بسیار بالا است. همگرایی صنایع دارویی با پژوهش در علوم نوین مانند نانو و زیست‌فناوری از یک سوی و اهمیت استراتژیک دارو در بهداشت و سلامت جامعه و متعاقب آن وضع مقررات متعدد، فرآیند نوآوری در این صنعت را بسیار پیچیده کرده و باعث شده است که همکاری‌های بین­سازمانی زیادی در این صنعت شکل بگیرد.

در این پژوهش از روش کیفی برای توسعه مدل استفاده شده است. بدین منظور 10 مورد از همکاری­های بین سازمانی در صنعت داروسازی که فرآیند یادگیری فناورانه موفق در آن اتفاق افتاده است شناسایی شدند و با انجام مصاحبه عمیق با خبرگان این موارد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده­ها مدل پژوهش توسعه داده شد. برای تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد یک فرآیند یادگیری فناورانه موفق در چهارگام اصلی شامل آماده سازی، ترکیب دانش، خلق همکارانه دانش و کاربرد دانش اتفاق می­افتد. اقدامات صورت گرفته در این مرحل به جزییات در پژوهش بحث می­شوند، همچنین عوامل اثرگذار بر هر مرحله و پیامد مراحل بیان می­شوند. در انتهای پژوهش بررسی و مقایسه مقوله­های فرآیند یادگیری فناورانه در انواع مختلف همکاری منجر به این نتیجه می­شود که فرآیند یادگیری فناورانه همکارانه و عوامل اثرگذار بر آن، با توجه به آورده دانشی طرفین همکاری، که ممکن است دانش متمم و یا دانش مکمل باشد، تفاوت­های قابل توجهی دارد.

 

 

آدرس کوتاه :