مشروح خبر یا مطلب:

دسترسی دانشگاه تهران به ۲۷ پایگاه علمی، پژوهشی در سال ۲۰۱۹

دسترسی دانشگاه تهران به ۲۷ پایگاه علمی، پژوهشی در سال ۲۰۱۹


قابل توجه اساتید،‌ دانشجویان و پژوهشگران گرامی

دسترسی دانشگاه تهران برای سال 2019 علاوه بر Ebscohost ، به EBSCO Discovert service نیز فراهم آمده است.

برای دسترسی به منابع علمی به این لینک و یا آدرس زیر مراجعه نمایید

https://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals

آدرس کوتاه :