مشروح خبر یا مطلب:

دسترسی به صفحات مهم وب سایت

دسترسی به صفحات مهم وب سایت


علی رغم اینکه منوی افقی بالای صفحات سایت گویا تمامی بخشهای سایت است، لیکن بعضی از دانشجویان و سایر مراجعه کنندگان به وب‌سایت در پیدا کردن صفحه مورد نظر خودشان دچار مشکل هستند.

برای پیدا کردن صفحات مهم در وب‌سایت اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :