مشروح خبر یا مطلب:

دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی المنهال به مدت یکماه برقرار شده است

دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی المنهال به مدت یکماه برقرار شده است


به استحضار می‌رساند دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی المنهال به مدت یکماه برقرار شده است. علاقمندان می‌توانند جهت استفاده به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

 
نام کاربری: tualmanhal
آدرس کوتاه :