مشروح خبر یا مطلب:

دانشگاه سبز (الکترونیکی شدن پرونده تحصیلی دانشجویان)

دانشگاه سبز (الکترونیکی شدن پرونده تحصیلی دانشجویان)


در راستای اجرای سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران و نظر به اهمیت ارتقا جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های سبز (Green Metrics) پرونده‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (۱۵۰۰ دانشجو) الکترونیکی شد و از این پس بایگانی در "سامانه پرونده الکترونیکی دانشجویان" انجام خواهد شد.

معاونت آموزشی دانشکده مدیریت

پرونده بدون کاغذ

 
آدرس کوتاه :