مشروح خبر یا مطلب:

داستانی- معصومه

داستانی- معصومه


{name=name, data=معصومه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  داستانی
 نام:  معصومه
 سمت:  کارشناس وام، تسویه حساب، خوابگاه (گروههای: مدیریت بازرگانی، صنعتی، جهانگردی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، MBA)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- تکنولوژی آموزشی
 تلفن:  61117714
 ایمیل:  dastani1485@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- نیم‌طبقه بالا- اتاق اول
آدرس کوتاه :