مشروح خبر یا مطلب:

خزائی- احمد

خزائی- احمد


{name=name, data=احمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  احمد
 سمت:  کارشناس رشته‌های MBA و مدیریت بازرگانی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117620
 ایمیل:  ahmadkhazaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 2