مشروح خبر یا مطلب:

خدمات از راه دور کتابخانه مرکزی

خدمات از راه دور کتابخانه مرکزی


خدمات از راه دور کتابخانه مرکزی:

دسترسی به بیش از ۴۵۰ کتاب نفیس قدیمی در پایگاه باغ دانش به آدرس:
 
دسترسی به بیش از ۱۱۲۵۰ نسخه خطی در پایگاه باغ دانش به ادرس:
 
دسترسی به پایگاه های اطلاعات علمی فارسی و غیر فارسی  ( برای اعضای دانشگاه)
نورمگز ، مگیران، سیویلیکا، نورلایب، پروکواست،  هاین آنلاین، تیلور و فرانسیس، اسکوپوس ، ساینس دایرکت و ...
از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی به آدرس:
 
سفارش متن کامل پایان نامه طبق ظوابط اعلام شده در آدرس:
 
 
آدرس کوتاه :