مشروح خبر یا مطلب:

خبر مهم: تمامی اخبار و اطلاع‌رسانی‌های مربوط به مصاحبه دکتری سال 1399 (و استعدادهای درخشان) در یک صفحه

خبر مهم: تمامی اخبار و اطلاع‌رسانی‌های مربوط به مصاحبه دکتری سال 1399 (و استعدادهای درخشان) در یک صفحه


به اطلاع مصاحبه شوندگان و داوطلبین آزمون دکتری سال 1399 می‌رساند:

برای سهولت دسترسی به اخبار مربوط یه این مصاحبه، تمامی اخبار مربوطه در یک صفحه، در اختیار این عزیزا خواهد بود.

کافی است از هر نقطه سایت دانشکده مدیریت، به صفحه شروع بیایید و بر روی لینک مربوط کلیک کنید تا به صفحه اخبار مربوط به این مصاحبه منتقل شوید.

آدرس کوتاه :