مشروح خبر یا مطلب:

خبر تکمیلی: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناس ارشد

خبر تکمیلی: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناس ارشد


پیرو بخشنامه ۷۰۷۱۲۵۷ در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون "استعدادهای درخشان" به استحضار می‌رساند سامانه ثبت نام از " ems1 " تغییر کرده است. خواهشمنداست دستور فرمائید دانشجویان جهت ثبت نام به سامانه پذیرش دانشگاه تهران  admission.ut.ac.ir  مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمایند.

لازم به ذکر است تاریخ ثبت نام به ۶/‏۸/‏۱۳۹۸‬ الی ۲۰/‏۸/‏۱۳۹۸‬ تغییر یافت.

آدرس کوتاه :