مشروح خبر یا مطلب:

حضور دانشکده مدیریت در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهشی

حضور دانشکده مدیریت در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهشی


تاریخ برگزاری نمایشگاه از ۲۶ لغایت ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۸

شرح استارتاپ های کسب و کار ، MBA,  DBA , Job Fair

با حضور روسا و معاونین دانشگاهی و کشوری

 

آدرس کوتاه :