مشروح خبر یا مطلب:

حشمتی- علی

حشمتی- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حشمتی
 نام:  علی
 سمت:  کارشناس اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117704
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- سایت کارشناسی
آدرس کوتاه :