مشروح خبر یا مطلب:

حسین زاده- سیدمحمدتقی

حسین زاده- سیدمحمدتقی


{name=name, data=سیدمحمدتقی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  سیدمحمدتقی
 سمت:  مسؤول نهاد رهبری در دانشکده
 تحصیلات:  علوم حوزوی
 تلفن:  61117701
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا
آدرس کوتاه :