مشروح خبر یا مطلب:

حسین‌زاده- حمید

حسین‌زاده- حمید


{name=name, data=حمید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  حمید
 سمت:  سرپرست تٲسیسات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  
آدرس کوتاه :