مشروح خبر یا مطلب:

حسینعلی‌پور- مریم

حسینعلی‌پور- مریم


{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسینعلی‌پور
 نام:  مریم
 سمت:  کارشناس حسابداری
 تحصیلات:  کارشناسی حسابداری
 تلفن:  7781
 ایمیل:  ma_alipour@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو
آدرس کوتاه :