مشروح خبر یا مطلب:

حبیب‌زاده- حبیب

حبیب‌زاده- حبیب


{name=name, data=حبیب, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حبیب‌زاده
 نام:  حبیب
 سمت:  مسؤول اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی- رایانه
 تلفن:  61117693
 ایمیل:  habibzad@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب کلاس 31
آدرس کوتاه :