مشروح خبر یا مطلب:

جمالی- زهرا

جمالی- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جمالی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس وام و تسویه حساب (گروههای: حسابداری، مالی، علم اطلاعات، دولتی و مدیریت فناوری اطلاعات)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117719
 ایمیل:  zjamali@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست) نیم‌طبقه بالایی- اتاق اول
آدرس کوتاه :