مشروح خبر یا مطلب:

جمالی- زهرا

جمالی- زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  جمالی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس وام و تسویه حساب
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117719
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع شرقی (سمت راست) نیم‌طبقه بالا- اتاق سوم