مشروح خبر یا مطلب:

جلسه هم اندیشی سالیانه یونیلیور و دانشگاه ها

جلسه هم اندیشی سالیانه یونیلیور و دانشگاه ها


جلسه هم اندیشی سالیانه یونیلیور و دانشگاه ها هفته گذشته در محل کارخانه یونیلیور ایران برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور حدود سی نفر از اساتید محترم دانشگاههای برتر کشور، و نیز مدیران ارشد و تیم منابع انسانی یونیلیور ایران برگزار شد، خلاصه ای از تاریخچه یونیلیور در جهان و ایران، فعالیت ها و زمینه های تولیدی کارخانه یونیلیور ایران، خلاصه ای از همکاری یونیلیور و دانشگاه ها در سال گذشته و زمینه های همکاری آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز اساتید محترم نظرات، پیشنهادات و بازخورهای خود را با تیم یونیلیور مطرح نمودند و پس از آن بازدیدی از خطوط مختلف تولید یونیلیور ایران صورت گرفت.

 

 

آدرس کوتاه :