مشروح خبر یا مطلب:

جلسه معارفه نودانشجویان دانشکده مدیریت با هیئت رئیسه دانشکده برگزار شد

جلسه معارفه نودانشجویان دانشکده مدیریت با هیئت رئیسه دانشکده برگزار شد


جلسه معارفه دانشجویان ورودی سال 1399 با اعضای هیئت رئیسه دانشکده در ساعت 11 روز چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 برگزار شد.

این جلسه به صورت آنلاین بوده و ریاست دانشکده و معاونین ایشان مطالبی را به عرض دانشجویان گرامی رسانیدند.

 

فیلم شماره 1: سرود دانشگاه

 

 

سخنان دکتر سهرابی، ریاست دانشکده مدیریت

 

 

سخنان دکتر مشایخی، معاون آموزشی دانشکده مدیریت

 

 

 

سخنان دکتر کرمی معاون اجرایی (اداری و مالی و داشجویی) متاسفانه صدا مشکل دارد

 

 

 

نمای فیزیکی دانشکده مدیریت

 

 

سخنان دکتر روحانی، معاونت پژوهشی دانشکده

 

 

سخن پایانی، آشنایی با وب سایت و کانال خبری دانشکده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :