مشروح خبر یا مطلب:

جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت آوا کتان (جین وست) و دانشکده مدیریت

جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت آوا کتان (جین وست) و دانشکده مدیریت


جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت آوا کتان (جین وست) و دانشکده مدیریت با حضور ریاست دانشکده، معاون پژوهشی، معاون اجرایی  و مدیر دفتر ارتباط با صنعت و مدیر عامل، قائم مقام و مشاور ارشد شرکت آوا کتان امروز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
از مهم‌ترین حوزه های همکاری در این تفاهم نامه، حضور  و مشارکت شرکت در برنامه هایی همچون، جشنواره کار، لیگ بازی‌های مدیریتی، ایجاد فرصتهای اشتغال، کار آموزی  و بازدید برای دانشجویان، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها  و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک می باشد.
آدرس کوتاه :