مشروح خبر یا مطلب:

جدول برنامه روزانه مصاحبه‌های دکتری 1399- به تفکیک رشته

جدول برنامه روزانه مصاحبه‌های دکتری 1399- به تفکیک رشته


به اطلاع داوطلبین گرامی می‌رساند:

طی روزهای سه شنبه (یکم مهر ماه) لغایت یکشنبه (ششم مهرماه ۱۳۹۹)، گروههای آموزشی دانشکده اقدام به بررسی مدارک ارسالی (بارگذاری شده) دانشجویان خواهند نمود و از هفته آینده به مدت سه‌روز (مطابق با جدول ذیل) مصاحبه‌ها (به صورت آنلاین) برگزار خواهد شد.

تمام داوطلبین یک رشته (اعم از روزانه- نوبت دوم و استعداد درخشان) در زمان اعلام شده همان رشته مصاحبه خواهند شد.

زمان مصاحبه از ۸ صبح تا ساعت ۱۷ خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد
 

برنامه مصاحبه دکتری ۱۳۹۹
روزانه- نوبت دوم و استعدادهای درخشان

نام رشته محل معرفی

دوشنبه
۷مهر

سه‌شنبه
۸مهر

چهارشنبه
۹مهر

حسابداری *    
علم اطلاعات و دانش شناسی - بازیابی اطلاعات و دانش *   *
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز *    
مالی-مهندسی مالی   * *
مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی   * *
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی *   *
مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاست گذاری بازرگانی   * *
مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی   * *
مدیریت دولتی - رفتار سازمانی * *  
مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه * *  
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی   * *
مدیریت رسانه ای *    
مدیریت صنعتی - استراتژی صنعتی * *  
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات   * *
مدیریت صنعتی - تولید و عملیات *   *
سیاست گذاری علم و فناوری + رشته مدیریت تکنولوژی     *
مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار هوشمند *    

 

آدرس کوتاه :