مشروح خبر یا مطلب:

ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی 98-1397)

ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی 98-1397)


جدول زمان بندی مراجعه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

دوره های روزانه ، شبانه و آموزشهای الکترونیکی ( مجازی)

ورودی 98-1397دردانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

 

رشته

روز

ساعت

 

حسابداری

 

20/6/97

30/9-8

مدیریت دولتی - گرایشهای: خط مشی گذاری عمومی -  مدیریت رفتار سازمانی و طراحی سازمانهای دولتی

کسب و کار دوره مجازی

20/06/97

11-30/9

مالی  گرایشهای بیمه و بانکداری

20/06/97

1211

مدیریت بازرگانی گرایشهای: بازاریابی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت رسانه

مدیریت کسب و کار کلیه گرایشها

مدیریت بازرگانی دوره مجازی

20/6/97

17-30/13

مدیریت صنعتی کلیه گرایشها

21/6/97

11-8

مدیریت فناوری اطلاعات

21/6/97

12-11

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی دوره مجازی

21/6/97

30/14-30/13

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی دوره مجازی

21/6/97

16-30/14

مدیریت امور شهری

21/6/97

17-16

 

 

 

مدیریت امور شهری دوره مجازی

 

21/6/97

17-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت ثبت نام

 

ردیف

نوع مدرک

تعداد

1

اصل دانشنامه کارشناسی

1

2

کپی دانشنامه کارشناسی برابر با اصل

1

3

تحویل اصل گواهی موقت(تهیه کپی برابر با اصل از گواهی موقت در صورتیکه پذیرفته شدگان گرامی نیاز به گواهی موقت دارند)

1

4

تحویل فرم تعهدآموزش رایگان (پرینت گرفته شده از سیستم گلستان)

1

5

تحویل فرم مشخصات فردی(پرینت گرفته شده از سیستم گلستان)

1

6

تحویل فرم ثبت نام

1

7

تحویل حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط از سازمان متبوع نسبت به ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده  (ویژه شاغلین در موسسات و دوایر دولتی)

1

 

دستور العمل

 

رعایت موارد ذیل توسط پذیرفته شدگان الزامی می‌باشد:

 

الف - ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان قبل از مراجعه جهت ثبت نام حضوری می بایست انجام شده باشد.

ب - حضور شخص پذیرفته شده در روز ثبت نام حضوری الزامی است.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

 

1-                ارائه اصل دانشنامه‌ کارشناسی و همچنین تحویل یک برگ کپی برابر با اصل ازآن
 

2-                تحویل اصل گواهی موقت(تهیه کپی برابر با اصل از گواهی موقت در صورتیکه پذیرفته شدگان گرامی نیاز به گواهی موقت دارند)
 

3-                تحویل حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط از سازمان متبوع نسبت به ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده  (ویژه شاغلین در موسسات و دوایر دولتی)
 

4-                ارائه اصل شناسنامه

5-                ارائه اصل کارت ملی

6-                ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه و یا برگ سبز و همچنین تحویل یک برگ کپی از کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه

 

7-                پرینت فرم تعهد پرداخت شهریه ، فرم مشخصات فردی و فرم تعهد آموزش رایگان پس از ثبت نام الکترونیکی وتحویل آن در زمان ثبت نام حضوری الزامی می‌باشد.
 

8-                از پذیرفته شدگانی که حداکثر تا تاریخ 31/6/97 فارغ التحصیل نشوند، ثبت نام به عمل نخواهد آمد و ضمن "کان لم یکن" تلقی شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
 

9-                متذکر می شود شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
 

10-            برنامه زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان گرامی جهت ثبت نام َ اعلام گردیده است. لازم به ذکر است زمانهای اعلام شده تقریبی می باشد و از صبر و شکیبایی شما دانشجوی گرامی سپاسگزاریم.
 

 

 

مکان ثبت نام : ساختمان الغدیر طبقه زیرین سالن چند منظوره

 

 

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت

 

آدرس کوتاه :