مشروح خبر یا مطلب:

تهیه کتب دیجیتال تخصصی گروههای آموزشی توسط کتابخانه

تهیه کتب دیجیتال تخصصی گروههای آموزشی توسط کتابخانه


قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده مدیریت

نظر به استقبال تعدادی از اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده در مورد استفاده از کتب الکترونیکی انگلیسی؛
 و به دلیل هزینه بالای تهیه کتب چاپی، وامکان تهیه فایل الکترونیکی (PDF) اغلب آنها با قیمتی بسیار پایین‌تر از نسخه چاپی؛
 بدینوسیله آدرس سایت مربوطه جهت بررسی اولیه، و اطلاع از وجود کتب مورد نیاز به حضورتان اعلام می گردد.
 

تذکر:  

با توجه به مناسب بودن قیمت کتب ارائه شده در این سایت، اساتید گرامی می‌توانند درخواستهای شخصی خود را از آن سایت در قبال وجه مربوطه خرید و دریافت نمایند؛ 
همچنین می‌توانند نیازهای گروه آموزشی خویش را به کتابخانه ابلاغ تا نسبت به تهیه کتب مورد نیاز گروه با هزینه کرد دانشکده اقدام لازم صورت گیرد.  
 
 
با تشکر : غلامرضا پنده 
رئیس کتابخانه دانشکده
 
آدرس کوتاه :