مشروح خبر یا مطلب:

تمدید سنوات دانشجویان روشندل (و پرداخت شهریه تحصیلی)

تمدید سنوات دانشجویان روشندل (و پرداخت شهریه تحصیلی)


احتراماً، بند"۱" مصوبات جلسه مورخ ۱۶/‏۰۹/‏۹۸‬ هیات رئیسه دانشگاه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

۱- موضوع تمدید سنوات دانشجویان روشندل دانشگاه عطف به مصوبه مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ هیات رئیسه پیش از دستور معاون آموزشی مطرح و مقرر شد ایشان از پرداخت شهریه در نیمسال‌های یازدهم و دوازدهم معاف شوند و در صورت افزایش مدت تحصیل آن به نیمسال‌های سیزدهم و چهاردهم موظف به پرداخت شهریه در دو نیمسال اخیر خواهند بود.

آدرس کوتاه :