مشروح خبر یا مطلب:

تمدید زمان اعطای وام ودیعه مسکن (بنیاد ملی نخبگان)

تمدید زمان اعطای وام ودیعه مسکن (بنیاد ملی نخبگان)


بدینوسلیه به اطلاع دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 97-96 و 98-97 می‌رساند:

مهلت ارسال مدارک برای بهره‌مندی از وام ودیعه مسکن تا تاریخ 1398/08/30 تمدید شده است. بنابر این لازم است این دسته از دانشجویان، حداکثر تا تاریخ مذکور، مدارک خود را در سایت سینا بارگزاری نمایند.

ضمنا دانشجویان می‌توانند با مراجعه به وبگاه بنیاد نخبگان استان تهران، ضمن مشاهده اطلاعیه، از سایر اخبار و اطلاعات مرتبط آگاهی یابند.

دفتر استعدادهای درخشان دانشکده مدیریت

آدرس کوتاه :