مشروح خبر یا مطلب:

تماس با اداره آموزش در ایام کرونا

تماس با اداره آموزش در ایام کرونا


تماس با اداره آموزش در ایام کرونا

به منظور جلوگیری از تداخل نقش‌ها و وظایف و انجام صحیح امور اداری لطفا:
1- کارهای خود را از طریق ایمیل و از کارشناس مربوطه پی‌گیری نمایید. (پی‌گیری شما از افراد دیگر تنها موجب طولانی شدن فرآیند اداری و اشتباه و دوباره‌کاری خواهد شد).
2- مراجعه حضوری و تلفنی خودداری نمایید (طی 24 ساعت کاری به ایمیل‌ها پاسخ داده خواهد شد).
3- برای دریافت پاسخ صحیح نکات ذیل را در هنگام ارسال ایمیل رعایت نمایید. 
موضوع ایمیل را دقیقا به این صورت تنظیم نمایید: "موضوع/نام و نام خانوادگی/شماره دانشجویی"
در متن ایمیل درخواست دقیق و مختصر بنویسید.

تلفن‌های تماس اداره آموزش برای موارد ضروری: 88006411 و 88008969

آدرس کوتاه :