مشروح خبر یا مطلب:

تقویم آموزشی و برنامه درسی

تقویم آموزشی و برنامه درسی


لینک دانلود تقویم آموزشی

لینک دانلود تقویم آموزشی

راهنمای اولیای داشجویان

ویژه دانشجویان

 

برنامه درسی ترم اول (سال تحصیلی ۹۹- ۱۳۹۸)

برنامه درسی مقطع کارشناسی

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد

 برنامه درسی گروه مدیریت دولتی

برنامه درسی گروه مدیریت بازرگانی

برنامه درسی گروه مدیریت صنعتی

برنامه درسی گروه فناوری اطلاعات

برنامه درسی گروه علم اطلاعات

برنامه درسی گروه منابع انسانی

برنامه درسی مقطع دکترا

برنامه درسی مقطع دکترا

برنامه درسی دانشجویان آموزشهای الکترونیکی (مجازی)

 

 

آدرس کوتاه :