مشروح خبر یا مطلب:

تعطیلی تمامی واحدهای دانشکده در روزهای ۷ و ۸ آذر به دلیل برگزاری آزمون

تعطیلی تمامی واحدهای دانشکده در روزهای ۷ و ۸ آذر به دلیل برگزاری آزمون


 

به دلیل برگزاری آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ آذرماه ۱۳۹۸، کلیه قسمتهای دانشکده تعطیل و از تردد افراد غیر مرتبط با آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

آدرس کوتاه :