مشروح خبر یا مطلب:

تعدادی از همکاران گرامی دانشکده به افتخار بازنشستگی نایل آمدند

تعدادی از همکاران گرامی دانشکده به افتخار بازنشستگی نایل آمدند


در ششماهه دوم سال 1397 تعدادی از همکاران گرامی دانشکده که سالیانی دراز را در خدمت رسانی و پشتیبانی از فضای علم و دانش سپری نمودند به افتخار بازنشستگی نایل آمدند.

برای این عزیزان آرزومند سعادت و بهروزی و آینده‌ای سرشار از شادکامی هستیم.

آقای حیدرقاسمیان (مسؤول امور عمومی و پشتیبانی دانشکده)

 

آقای سلیمانی (باغبان و همکار فضای سبز)

 

آقای اسماعیل دلخوش (مسؤول اداره آموزش در مقطع کارشناسی)

 

سرکار خانم مرضیه بخشی (کارشناس امور اداری و رفاهی پرسنل)

آدرس کوتاه :