تعدادی از همکاران گرامی دانشکده به افتخار بازنشستگی نایل آمدند

در ششماهه دوم سال 1397 تعدادی از همکاران گرامی دانشکده که سالیانی دراز را در خدمت رسانی و پشتیبانی از فضای علم و دانش سپری نمودند به افتخار بازنشستگی نایل آمدند.

برای این عزیزان آرزومند سعادت و بهروزی و آینده‌ای سرشار از شادکامی هستیم.

آقای حیدرقاسمیان (مسؤول امور عمومی و پشتیبانی دانشکده)

 

آقای سلیمانی (باغبان و همکار فضای سبز)

 

آقای اسماعیل دلخوش (مسؤول اداره آموزش در مقطع کارشناسی)

 

سرکار خانم مرضیه بخشی (کارشناس امور اداری و رفاهی پرسنل)