مشروح خبر یا مطلب:

تسویه حساب با امور دانشجویی و تغذیه (در ایام کرونا)

تسویه حساب با امور دانشجویی و تغذیه (در ایام کرونا)


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند:

جهت تسویه حساب با امور دانشجویی و تغذیه (در ایام کرونا)

لزومی به حضور شما در دانشکده و یا تماس تلفنی نیست. فرم تسویه حساب را از اینجا دانلود کرده، و پس از تکمیل، مطابق با رشته تحصیلی خود به کارشناس مربوطه (که در سربرگ همکاران- زیر) نام آنها آمده است، از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

آدرس کوتاه :