مشروح خبر یا مطلب:

تجلیل از دانشجویان نمونه دانشگاه تهران (خانم زهرا بتولی از دانشکده مدیریت به عنوان یکی از ده دانشجوی برتر نمونه دانشگاه تهران انتخاب شدند)

تجلیل از دانشجویان نمونه دانشگاه تهران (خانم زهرا بتولی از دانشکده مدیریت به عنوان یکی از ده دانشجوی برتر نمونه دانشگاه تهران انتخاب شدند)


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مراسرم تجلیل از دانشجویان نمونه دانشگاه تهران برگزار شد و در این مراسم ده نفر از دانشجویان برتر دانشگاه تهران معرفی شدند.
 
سرکار خانم زهرا بتولی داشجوی مقطع دکترای (علم اطلاعات و دانش شناشی) از دانشجویان دانشکده مدیریت نیز در فهرست ده دانشجوی برتر و نمونه دانشگاه تهران بوده و در این مراسم از ایشان تقدیر گردید.
 
کسب این مقام را به دانشجوی گرامی سرکار خانم بتولی و نیز به خانواده علمی دانشکده مدیریت تبریک عرض می‌نماییم.
 
آدرس کوتاه :