مشروح خبر یا مطلب:

تألیف کتاب درباره دانشکده مدیریت

تألیف کتاب درباره دانشکده مدیریت


به اطلاع می‌رساند جناب آقای دکتر منصور مؤمنی (عضو محترم هیأت علمی دانشکده) در حال تهیه وتدوین کتابی جامع درباره دانشکده مدیریت هستند. 

ایشان از خانواده دانشکده مدیریت (اساتید،‌ دانشجویان و کارکنان گرامی) دعوت نموده‌اند چنانچه خاطره جالبی درباره دانشکده دارند (در حد یک برگه A4)‌ آن را در اخیتار ایشان قرار دهند.

شماره تماس: 61117658
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 25
آدرس کوتاه :