مشروح خبر یا مطلب:

تاریخ ثبت نام دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد - ورودی 98-1397

تاریخ ثبت نام دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد - ورودی 98-1397


 قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون ورودی

مقاطع دکتری تخصصی و  کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 98- 1397   

 

   بدینوسیله تاریخ های ثبت نام الکترونیکی و مراجعه حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

مقطع تحصیلی

ثبت نام الکترونیکی

ثبت نام حضوری

دکتری تخصصی

۱۴ و ۱۳ و ۱۲و ۱۱ شهریور ماه

(یکشنبه الی چهار شنبه)

 ۱۷ شهریور ماه1397

(شنبه)

کارشناسی ارشد

۱۹ و ۱۸ شهریور ماه

(یکشنبه الی دو شنبه)

۲۱ و ۲۰ شهریور ماه1397

(سه شنبه تا چهارشنبه)

(بر اساس برنامه زمانبندی که متعاقبا اعلام می گردد.)

 

 

آدرس کوتاه :