مشروح خبر: مشروح خبر:

برگزاری کارگاه شبیه‌سازی عامل بنیان