مشروح خبر یا مطلب:

برگزاری دفاعیه مقطع کارشناسی ارشد (در سال ۱۳۹۹) به صورت آنلاین در دانشکده مدیریت

برگزاری دفاعیه مقطع کارشناسی ارشد (در سال ۱۳۹۹) به صورت آنلاین در دانشکده مدیریت


به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و لزوم برگزاری دفاعیه‌های دانشجویی، امروز (دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹) از ساعت ده تا یازده و سی دقیقه، دفاعیه دانشجویی در مقطع ارشد به صورت برخط و مجازی انجام پذیرفت.

دانشجو یوسف روغنی
استاد راهنما دکتر محقر
استاد مشاور دکتر ثقفی
اساتید داور دکتر صفری و دکتر جولای
نمره کسب شده ۱۹.۵

 

لازم به ذکر است که دانشکده مدیریت در سالهای قبل نیز به صورت موردی تجربه برگزاری دفاعیه به صورت آنلاین را داشته‌ است. لیکن با توجه به شرایط کنونی، برگزاری دفاعیه‌ها به صورت مجازی در دستور کار قرار گرفته است.

لذا از دانشجویان گرامی دعوت بعمل می‌آید تا زمان دفاع خود را به تعویق نیندازند و ضمن هماهنگی با اداره آموزش نسبت به دفاع اقدام لازم را بعمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :