مشروح خبر یا مطلب:

برگزاری آزمون زبان عمومی خرداد ماه 99

برگزاری آزمون زبان عمومی خرداد ماه 99


به منظور اطلاع از آزمون زمان عمومی دانشگاه تهران به لینکهای زیر مراجعه نمایید:

لینک اول

لینک دوم

 

 

آدرس کوتاه :