مشروح خبر یا مطلب:

برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی

برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی


لینک دانلود تصویر نامه مربوط به آزمون

برای ثبت نام:

۱- مراجعه به وب‌سایت www.sbu.ac.ir

2- انتخاب دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3- آزمون بسندگی زبان انگلیسی

 

 

 

آدرس کوتاه :