مشروح خبر یا مطلب:

برنامه دفاعیه‌های مقاطع ارشد و دکترا در هفته آخر شهریور ۱۳۹۸ اعلام شد

برنامه دفاعیه‌های مقاطع ارشد و دکترا در هفته آخر شهریور ۱۳۹۸ اعلام شد


برنامه دفاع از پایان نامه و رساله مقاطع ارشد و دکترا در هفته آخر شهریور ماه 1398 به شرح ذیل به اطلاع رسانیده می‌شود.

الف- دانلود برنامه دفاعیه‌ها (کلی)

ب- دانلود برنامه اختصاصی هر گروه:

     1- حسابداری

     2- دولتی

     3- بازرگانی

     4- مالی

     5- صنعتی

     6- منابع انسانی و فناوری اطلاعات

     7- علم اطلاعات

 

آدرس کوتاه :