مشروح خبر یا مطلب:

برنامه امتحانات پایان ترم - مقطع دکتری و کارشناسی ارشد (روزانه و نوبت دوم)

برنامه امتحانات پایان ترم - مقطع دکتری و کارشناسی ارشد (روزانه و نوبت دوم)


دانلود برنامه امتحانات پایان ترم ارشد

دانلود برنامه امتحانات پایان ترم دکتر

لازم به ذکر است که فهرست درسهای هر دانشجو و برنامه امتحانی ایشان در سایت آموزش (گلستان) موجود است و مرجع اصلی اطلاع‌رسانی و تغییرات در برنامه امتحانات همان سایت است.

آدرس کوتاه :