مشروح خبر یا مطلب:

بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر عملکرد سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران

بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر عملکرد سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 بررسی تاثیر دارایی‌های نامشهود بر عملکرد سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  سعیده  لعلی
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 استاد راهنمای اول  دکتر مریم ناخدا
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر مریم صراف‌زاده
 استاد داور دوم  دکتر عباس نرگسیان
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  دوشنبه 1397/11/15 ساعت 8:45    $time.getdata()
 مکان  ساختمان امام رضا - کلاس 301
آدرس کوتاه :