مشروح خبر یا مطلب:

بررسی اثر محدودیت مقداری و زمانی در استراتژی تخفیف بر قصد خرید

بررسی اثر محدودیت مقداری و زمانی در استراتژی تخفیف بر قصد خرید


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 بررسی اثر محدودیت مقداری و زمانی در استراتژی تخفیف بر قصد خرید

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  هانیه  فتحی
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی
 استاد راهنمای اول  دکتر محسن نظری
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر مسعود کیماسی
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر ابولقاسم میرا
 استاد داور دوم  دکتر مهدی سمیع زاده
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  1379/11/9 ساعت 14    $time.getdata()
 مکان  ساختمان الغدیر- کلاس 301
آدرس کوتاه :