مشروح خبر یا مطلب:

بخشی- مرضیه

بخشی- مرضیه


{name=name, data=مرضیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  بخشی
 نام:  مرضیه
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 2 (سمت چپ)
آدرس کوتاه :