مشروح خبر یا مطلب:

آیین‌نامه‌های استعداد درخشان

آیین‌نامه‌های استعداد درخشان


1- آئین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته- ویژه دانشجویان استعداد درخشان

لینک دانلود: آئین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته- ویژه دانشجویان استعداد درخشان

 

 

آدرس کوتاه :