مشروح خبر یا مطلب:

ایمیل دانشکده

ایمیل دانشکده


* * * * * * * *

علاوه بر فرم فوق، در صورت تمایل می‌توانید از طریق ایمیل نیز مطالب خود را برای ما ارسال نمایید.

ایمیل: management@ut.ac.ir 

تذکر مهم:

این ایمیل برای طرح مسایل کلی (انتقاد، پیشنهاد و ...) درباره دانشکده است. برای امور آموزشی، ارتباط با اساتید دانشکده و یا کارشناسان واحدها از این ایمیل استفاده نکنید و مستقیما به خود ایشان ایمیل بزنید.

 

(ایمیل اساتید و کارکنان بر روی سایت اعلام شده است)

 

1- سؤالات، پیشنهادات و انتقادات خود را درباره دانشکده مطرح نمایید.
     متن پیام ارسالی (جهت اطلاع ریاست دانشکده) تحویل دفتر ایشان خواهد شد و یا در صورت تمایل شما تحویل مسؤول واحد مربوطه می‌شود.

2- پیشنهادات و یا انتقادات خود را درباره مطالب موجود در وب‌سایت بیان فرمایید و اعلام نمایید که جای چه مطالبی در وب‌سایت خالی است و شما نیازمند دسترسی به چه مطالبی هستید تا در وب‌سایت اضافه گردد.

3- سایر مطالب .....

آدرس کوتاه :