مشروح خبر یا مطلب:

اولین دفاعیه مقطع دکترا به صورت آنلاین (مجازی) در سال ۱۳۹۹

اولین دفاعیه مقطع دکترا به صورت آنلاین (مجازی) در سال ۱۳۹۹


به دلیل رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و لزوم برگزاری دفاعیه‌های دانشجویی، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳:۱۵، دفاعیه دانشجویی در مقطع دکترا به صورت برخط و مجازی انجام پذیرفت.

دانشجو سمانه رحیمیان
استاد راهنما دکتر مهدی شامی
استاد مشاور اول دکتر امیر مانیان
اساتید مشاور دوم دکتر محمد رحیم اسفیدانی
استاد داور اول دکتر محسن نظری
استاد داور دوم دکتر سید مهدی شریفی
استاد داور سوم دکتر سید محمود حسینی
استاد داور چهارم دکتر عباس ابراهیمی
نمره کسب شد ۱۹.۲۵ رتبه عالی

 

لازم به ذکر است که دانشکده مدیریت در سالهای قبل نیز به صورت موردی تجربه برگزاری دفاعیه به صورت آنلاین را داشته‌ است. لیکن با توجه به شرایط کنونی، برگزاری دفاعیه‌ها به صورت مجازی در دستور کار قرار گرفته است.

لذا از دانشجویان گرامی دعوت بعمل می‌آید تا زمان دفاع خود را به تعویق نیندازند و ضمن هماهنگی با اداره آموزش نسبت به دفاع اقدام لازم را بعمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :